Provincia Quebec

Emigrare Quebec

Emigrare in Quebec

De ce să alegi provincia Québec? Emigrare Quebec.

Este potrivită provincia Québec pentru tine? Dar tu eşti potrivit pentru Québec? Pentru a răspunde la aceste întrebări, cel mai bine ar fi să faci o călătorie de explorare pentru a descoperi dacă e aşa sau nu.

Dacă nu este posibil, ar trebui să consulţi cât mai multe surse de informare posibile.

Un proiect de emigrare trebuie să fie bine plănuit şi documentat. Cu cât ştii mai multe despre Québec, cu atât vei fi capabil să iei deciziile corecte şi potrivite pentru tine!

Ţi s-ar potrivi provincia Québec?

           În fiecare an, Québec-ul găzduieşte în medie 45.000 de imigranţi din peste 100 de ţări care participă în mod activ la dezvoltarea economică, socială şi culturală a provinciei.

           În cazul în care consideri că acestă provincie ţi s-ar potrivi, iată în continuare câteva informaţii.

Portretul provinciei Québec – locaţie şi caracteristici, centre urbane, climat, mediu

Nenumăratele farmece ale provinciei Québec diferă de la un anotimp la altul. Aici vei găsi:

 • Zone de viaţă sălbatică şi spaţii întinse;
 • Oraşe vibrante şi spaţii verzi;
 • Un peisaj diversificat alcătuit din câmpii fertile, munţi vechi şi nenumărate lacuri şi râuri.

Locaţie şi caracteristici

           Localizat în partea nord-estică a Americii de Nord, Québec-ul se întinde pe o suprafaţă de 1,667,441 km2, o suprafaţă egală cu cea a Spaniei, Portugaliei, Franţei, Belgiei, Elveţiei şi Germaniei, toate combinate.

O salbă de lacuri şi râuri străbătute de un râu imens

Provincia Québec se scaldă în Fluviul Sf. Laurenţiu, unul dintre cele mai mari fluvii din lume. Acesta străbate provincia Québec în partea sa estică pentru mai bine de 1.000 km înainte de a se vărsa în Oceanul Atlantic. O sursă de apă potabilă a locuitorilor Quebec-ului, Sf. Laurenţiu este una dintre cele mai importante căi navigabile fluviale din lume.

Québec-ul găzduieşte de asemenea 750.000 de lacuri şi 130.000 de râuri şi izvoare care ocupă 10% din suprafaţa sa totală. În plus, acestea formează 3% din sursele de apă dulce din întreaga lume.

Acest aur albastru constituie sursa principală de energie din Québec şi stâlpul economiei sale. Mai bine de 75% din electricitatea consumată de rezidenţii provinciei este generată de hidrocentralele presărate pe întregul teritoriul al Québec-ului.

O grădină de esenţe tari şi conifere

           Pădurile sunt prezente peste tot în Québec, acestea acoperind 750.300 km2, aproape jumătate din provincie.

Alcătuite din foioase şi conifere, aceste păduri joacă un rol vital în dezvoltarea economică, socială şi a mediului înconjurător a provinciei Québec. Protejarea, îngrijirea şi replantarea copacilor este considerată o prioritate deoarece pădurea asigură prezentul şi viitorul locuitorilor provinciei.

O vale fertilă înconjurată de mari spaţii deschise

           Dată fiind mărimea sa, provincia Québec nu este prea populată. De fapt, majoritatea locuitorilor săi trăiesc în partea sudică a provinciei, de-a lungul văii fertile a Fluviului Sf. Laurenţiu.

Centre rezidenţiale

           Cei care optează pentru mediul urban vor avea acces direct la zonele rurale din împrejurimi. În ciuda dimensiunilor provinciei, nu va trebui să călătoriţi mult pentru a vă bucura de păduri, lacuri şi munţi.

           Oraşele Québec-ului au spaţii verzi din abundenţă, zone în care locuitorii pot profita de gama largă a activităţilor în aer liber. Ba mai mult, s-ar putea spune că locuitorii provinciei au reuşit să îşi construiască oraşele la ţară!

Pentru cei care optează pentru un trai rural şi caută frumuseţea şi liniştea unui decor de ţară, fiecare regiune a provinciei le va oferi locuri pitoreşti şi un stil de viaţă unic.

Mari centre rezidenţiale
Montréal 3.635.571
Québec 715.515
Ottawa – Gatineau (partea din Québec) 283.959
Sherbrooke 186.952
Saguenay 151.643

Valorile societăţii din Québec

Québec-ul reprezintă o societate vorbitoare de limba franceză, o societate democratică bazată pe legi şi îmbogăţită prin diversitate. Statul Québec şi instituţiile acestuia sunt seculare.

Québec-ul găzduieşte imigranţii din cele patru colţuri ale pământului cu îndemânările, cunoştinţele, limba, cultura şi religia lor. Provincia le oferă servicii care îi ajută să se integreze şi să se implice din plin în viaţa socială.

Pentru a se integra cu succes în Québec, imigranţii trebuie să fie pregătiţi să cunoască şi să-i respecte valorile. Pentru a pregăti nou-sosiţii în acest proces, MICC alături de diverse alte organizaţii oferă sesiunea informativă Vivre ensemble au Québec (Trăind împreună în Québec). Desfăşurată în limba franceză, aceasta prezintă valorile de bază ale provinciei Québec şi modul în care ele sunt puse în practică în viaţa de zi cu zi a locuitorilor.

Vorbirea limbii franceze este o necesitate

Societatea provinciei este guvernată de Carta limbii franceze (Legea 101) care susţine că franceza este limba oficială în Québec.

Franceza este limba vorbită în instituţiile publice şi limba folosită la locul de muncă, în învăţământ, în comunicaţii şi în afaceri. Québec-ul este preocupat de păstrarea şi promovarea limbii sale oficiale. Franceza nu este doar un instrument esenţial de comunicare, ci şi un simbol comun al apartenenţei la această regiune.

Pentru a se integra în noul lor mediu, imigranţii care nu vorbesc limba franceză vor fi nevoiţi să o înveţe. Pentru a-i ajuta, guvernul Québec-ului oferă cursuri de limba franceză. Copiii imigranţilor care se stabilesc permanent în Québec urmează în mod normal şcoala în limba franceză. Canadienii care doresc să practice o profesie trebuie să demonstreze că au cunoştinţe suficiente de limba franceză pentru a obţine un permis de muncă.

Societatea – caracteristicile populaţiei şi demografia, democraţia, drepturile şi responsabilităţile, sistemele politice şi legale, diversitatea etnoculturală, limba franceză, contextul istoric, diversitatea religioasă.

Oamenii de aici sunt foarte prietenoşi. Cordialitatea, simplicitatea şi deschiderea spre nou caracterizează relaţiile sociale pe stradă, la locul de muncă sau la bancă, spre exemplu. Populaţia încearcă să păstreze mereu o atmosferă care promovează:

 • libera exprimare,
 • drepturile egale, şi
 • respectul pentru diversitate.

Aceste valori alături de legile provinciei garantează că toată lumea are dreptul de a-şi alege stilul de viaţă, valorile, opiniile şi religia.

Societatea de aici este una modernă, bogată în diversitate. Ea combină dezvoltarea economică în stilul american cu influenţa culturilor europene.

Caracteristici ale populaţiei şi demografiei

 • Québec-ul are 7.546.130 de locuitori. Ca mărime, se poate compara cu ţările din nordul Europei.
 • Distribuţie:3.687.695 bărbaţi şi 3.858.435 femei.
 • Speranţa de viaţă este de 78 de ani la bărbaţi şi 83 la femei.
 • Rata de fertilitate este de 1,62 copii per femeie.
 • Între anii 2001 şi 2005, demografia provinciei Québec a crescut datorită valurilor de imigranţi, astfel că în 2006 creşterea naturală reprezenta un factor de bază al societăţii.

Democraţie, drepturi şi responsabilităţi

Québec-ul reprezintă o societate democrată. Sistemul său politic se bazează pe:

 • libertate,
 • egalitate, şi
 • implicarea cetăţenilor în partide politice şi asociaţii.

Atât cetăţenii nativi, cât şi cei naturalizaţi, îşi aleg reprezentanţii la fiecare nivel al guvernării în perioada alegerilor.

Statul este secular. Separarea puterii politice de cea religioasă este o valoare fundamentală a societăţii de aici.

În Québec a fost adoptată Déclaration du gouvernement du Québec sur les relations interethniques et interraciales (Declaraţia relaţiilor interculturale şi interrasiale). Această declaraţie condamnă rasimul şi obligă guvernul provinciei Québec să încurajeze participarea fiecărei persoane la dezvoltarea economică, socială şi culturală a regiunii, indiferent de culoare, religie, etnie sau origine. Natura democratică a societăţii încurajează imigranţii şi descendenţii lor să contribuie din plin şi să participe la viaţa naţiunii.

INFORMAŢII UTILE
Societatea încurajează tratarea disputelor prin intermediul negocierii. Exprimarea violentă a rivalităţilor etnice, politice sau religioase, precum şi manifestarea urii nu sunt tolerate.

Toţi rezidenţii au responsabilitatea de a respecta valorile fundamentale dictate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte legi. Mai mult decât atât, dorinţa Québec-ului de a devenit o destinaţie preferată a emigranţilor stă la baza acestor valori care caracterizează societatea.

Pentru emigranţi, alegerea acestei provincii presupune acordul de a respecta valorile sale de bază. Dacă şi tu ai luat această decizie, guvernul Québec-ului te va întâmpina cu bucurie şi te va invita să te alături celor 7,5 de milioane de locuitori din toate părţile lumii care muncesc pentru a-şi clădi viitorul.

Drepturi şi responsabilităţi individuale

Toţi rezidenţii, fie prin naştere, fie prin imigrare, au drepturi şi responsabilităţi. Cu toţii au dreptul să îşi aleagă după bunul plac stilul de viaţă, valorile, opiniile şi religia. Toată lumea are responsabilitatea de a se supune legilor, chiar şi acelora care sunt incompatibile cu religia sau cu valorile lor personale. De exemplu:

 • bărbaţii şi femeile au drepturi şi responsabilităţi egale în faţa legii, atât în viaţa publică, cât şi în cea privată;
 • homosexualii au aceleaşi drepturi şi responsabilităţi ca toţi ceilalţi cetăţeni ai provinciei Québec.

Aceste valori fundamentale se reflectă în instituţiile provinciei Québec.

            Trei tipuri de uniuni

             Căsătoria şi divorţul

 • Căsătoria nu uneşte doar un bărbat şi o femeie, ci şi persoane de acelaşi sex.
 • Poligamia şi poliandria sunt ilegale.
 • Femeile care se căsătoresc îşi păstrează numele.
 • Doar divorţul civil este legal conform legilor canadiene.
 • Repudierea unuia dintre soţi nu are nicio valoare legală.
 • În cazul unui divorţ, bunurile cuplului sunt împărţite în mod egla între cei doi.

Uniunea civilă

Două persoane pot de asemenea să opteze pentru uniunea civilă. În Québec, uniunea civilă a fost creată pentru cupluri formate din persoane de acelaşi sex sau de sex opus care doresc să-şi ia angajamentul public de a locui împreună şi de a respecta drepturile şi obligaţiile care le revin. Este un tip de relaţie echivalent căsătoriei.

            Relaţia de drept comun

În Québec,este obişnuit ca două persoane să aleagă să locuiască împreună fără a opta pentru căsătorie sau uniune civilă. Acest tip de de coabitare este cunoscut sub numele de uniune liberă sau de facto.

            Protecţia copiilor

Legea prevede ca părinţii sau tutorii legali să ofere copiilor siguranţa şi atenţia necesară pentru dezvoltarea armonioasă. Violenţa împotriva unui copil, unui soţ sau împotriva oricărei alte persoane este interzisă, ceea ce face ca circumcizia feminină să fie ilegală.

            Accesul la informaţie

Québec-ul a adoptat Actul respectării accesului la documentele deţinute de instituţiile publice şi protejarea informaţiilor personale. Acest Act permite accesul la documentele deţinute de guvern şi protejează informaţiile personale ale cetăţenilor în domeniul medical, educaţional şi altele.

Sistemele politice şi legale

Québec-ul are o societatea bazată pe întâietatea legii. Toate persoanele sunt egale ca valoare şi demnitate şi au drepturi egale în faţa legii. Acestea trebuie însă să respecte toate legile indiferent de convingerile personale.

            Organizarea democratică în Québec

Sistemul politic din Québec are trei nivele:

 • Guvernul federal (sau canadian)
 • Guvernul provincial
 • Consiliile municipale

Pe lângă acestea, este ales şi un consiliu educaţional. Consiliile profesorale sunt administrate de reprezentanţii aleşi. Aceştia adună taxele şcolare şi adoptă soluţii pentru conducerea şcolilor în legătură directă cu directivele promulgate de Ministère de l’Education, du Loisir et du Sport (Ministerul educaţiei şi sportului).

            Administrarea justiţiei

Sistemul juridic este independent de ramura administrativă şi executivă, jurisdicţia legală fiind împărţită între guvernul federal şi provinciile canadiene, ambele tabere fiind responsabile pentru administrarea justiţiei.

Sistemul legal al provinciei Québec are două ramuri: Tribunalul de Primă Instanţă şi Curtea de Apel. Acestea se fac responsabile de aplicarea:

 • Codului Civil al provinciei Québec, bazat pe Codul lui Napoleon, şi
 • Codul Penal al Canadei, care are la bază modelul britanic.

            Codul Civil al provinciei Québec

Québec-ul este singura provincie canadiană care are un cod ce provine din legea franceză. Prezentul cod a fost revăzut şi a intrat în vigoare de la data de 1 ianuarie 1994. Codul Civil al provinciei Québec tratează problemele legate de indivizi, relaţiile dintre indivizi şi proprietatea.

      Diversitate etnoculturală

Québec-ul are o societate pluralistă. Majoritatea polulaţiei are descendenţă franceză şi coexistă cu:

 • o minoritate engleză de descendenţă britanică,
 • naţii amerindiene, şi
 • persoane de diverse origini şi culturi din alte părţi ale lumii.

În fiecare an, provincia Québec găzduieşte aproape 45.000 de emigranţi care vin din aproximativ 100 de ţări şi care participă activ la dezvoltarea economică, socială şi culturală a provinciei.

            Contribuţia la imigrare

Guvernul din Québec se bazează pe imigrare pentru a ajuta populaţia să depăşească unele provocări precum:

 • creşterea demografică,
 • prosperitatea economică,
 • perpetuarea factorului francez, şi
 • deschiderea spre exterior.

            Integrarea imigranţilor

Pentru a lua parte activ la viaţa provinciei Québec, imigranţii trebuie să se adapteze noului mediu. Aceştia trebuie să fie pregătiţi să înţeleagă şi să respecte valorile fundamentale ale unei societăţi oneste.

În Québec, au fost puse bazele unor organizaţii culturale are activează în domenii care treatează:

 • facilitatea integrării noilor rezidenţi,
 • încurajarea participării acestora la viaţa publică, şi
 • dezvoltarea spiritului de apartenenţă al noilor rezidenţi la societatea din Québec.

Există sute de organizaţii active în domenii precum: dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea socială şi cea a comunităţii, relaţiile internaţionale, cultura şi activităţile recreative, media, cercetarea ştiinţifică, relaţiile interculturale şi religia.

      Limba franceză

Limba franceză, vorbită în Québec, este limba de origine a mai bine de 80% din populaţie. Este limba oficială folosită în viaţa publică.

Québec-ul se implică în conservarea şi promovarea limbii sale oficiale. Limba franceză nu este doar o unealtă esenţială a comunicării, ci şi un simbol al apartenenţei la societatea francofonă din Québec.

Guvernele succesive au promulgat legi pentru a asigura utilizarea limbii franceze în diverse sfere ale vieţii publice pentru a:

 • susţine identitatea francofonă a provinciei Québec,
 • proteja drepturile lingvistice,
 • permite limbii franceze să se dezvolte, şi
 • garanta minorităţii anglofone folosirea limbii şi instituţiilor sale.

În Québec, limba de instruire este în principal franceza. Copiilor imigranţilor li se cere de obicei să urmeze o şcoală francofonă. Învăţământul în limba engleză este şi el disponibil în anumite condiţii, precum şi urmarea cursurilor în instituţii private. Cunoştinţele de limbă engleză şi alte limbi reprezintă, în orice caz, un avantaj în anumite sectoare de pe piaţa muncii.

      Context istoric

            Colonizarea franceză

Francezii au început să colonizeze provincia Québec la începutul secolului al XVI-lea, stabilindu-se pe malurile Fluviului Sf. Laurenţiu. Populaţia regiunii a crescut odată cu sosirea Filles du Roy (fiicelor regelui)— tinere franceze, cele mai multe orfane, fără niciun viitor, care şi-au părăsit ţara de origine pentru a se alătura coloniei.

Convinşi că au cucerit o zonă nelocuită, francezii au avut de înfruntat nu după mult timp naţiunile aborigene care locuiau aici de sute de ani. În curând, între cele două tabere s-au dezvoltat diverse relaţii.

În prezent, Québec-ul are 56 de comunităţi aborigene cu o populaţie de 81.864, dintre care 71.840 sunt primele naţiuni şi 10.024 sunt inuiţi. Zece dintre primele naţiuni şi inuiţii reprezintă 1% din populaţia provinciei Québec.

În 1985, guvernul provinciei Québec a fost primul guvern canadian care a recunoscut naţiunile aborigene.

            Valuri de imigraţii

Începând cu secolul al XIX-lea, Québec-ul a avut parte de mai multe valuri de imigraţii, în special din Anglia, Scoţia şi Irlanda. Înainte de această perioadă, coloniştii americani care au rămas loiali Angliei şi au părăsit cele 13 colonii britanice înainte de independenţa americană s-au numărat printre primii imigranţi.

La începutul secolului al XX-lea, imigranţii proveneau în special din Europa. Potrivit unui recensământ din 1911, pe lângă irlandezi, 8.000 de noi rezidenţi au provenit din Germania.

Anii 1920 au înregistrat sosiri ale imigranţilor din Europa Estică.

În 1931, comunitatea evreiască număra 60.000 de membri, iar provincia Québec a devenit locuinţa a aproximativ 25.000 de italieni, 10.000 de portughezi şi 1.000 de germani.

Când cel de-al Doilea Război Mondial a condus la un nou val de imigrări spre America de Nord, profilul demografic al provinciei Québec s-a schimbat.

            Diversificarea imigrării

Din 1970, imigrarea în Québec a devenit foarte diversificată. Acum cuprinde mai mult de 100 de comunităţi culturale. Contactul cu noii cetăţeni a conferit vitalitate societăţii, contribuind la o bună expertiză culturală, socială şi economică, precum şi la cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice.

Un număr mare de cetăţeni din alte ţări s-au stabilit în principal în zona Montreal-ului şi, într-un număr mai redus, în regiunile Capitale Nationale (Québec City), Outaouais (Gatineau) şi Estrie (Sherbrooke).

      Diversitatea religioasă

Majoritatea locuitorilor sunt descendenţi ai coloniştilor catolici francezi şi irlandezi, precum şi ai protestanţilor britanici. Sosirea unui grup diversificat de imigranţi, în special după anii 1960, a modificat semnificativ climatul religios tradiţional.

 • Catolicismul predomină încă în Québec.
 • Numărul non-creştinilor este într-o continuă creştere.
 • În mod surprinzător, al doilea mare grup nu are nicio afiliere religioasă.
 • Diversitatea etnică, culturală şi religioasă este în prezent o parte esenţială a vieţii de zi cu zi.

Arhitectura provinciei Québec reflectă rolul proeminent al religiei din timpul colonizării. Spre exemplu, se spune că fiecare oraş şi sat din Québec are propria sa biserică.

Montréal-ul, denumit şi “oraşul celor 100 de turle,” este renumit pentru cele aproximativ 500 de biserici, sinagogi, temple şi moschee ale sale. Oraşul are o moştenire bogată de arhitectură religioasă.

Calitatea vieţii – costuri, siguranţă, educaţie, cultură, sporturi şi activităţi recreative

Calitatea vieţii este un indicator urmărit de toţi cei care doresc să emigreze.

Societatea acestei provincii a adoptat alegeri fundamentale legate de dezvoltarea individului. Serviciile medicale, educaţionale şi sociale foarte bine dezvoltate asigură bunăstarea întregii populaţii.

De-a lungul istoriei sale caracterizată prin valori şi tradiţii, precum şi prin modernitate şi avangardism, societatea din acestă provincie este renumită pentru faptul că oferă o calitate unică a vieţii pe continentul Nord-American.

Viaţa se desfăşoară aici la standarde demne de invidiat, fără sacrificarea siguranţei şi plimbărilor nocturne prin cartier: aceasta este însemnătatea şi calitatea vieţii în Québec.

Dacă vei face o excursie în Québec, vei vedea că preţurile pentru întreţinerea unei locuinţe, mâncare, îmbrăcăminte şi transport sunt moderate. Ţinând cont de salarii şi costurile de zi cu zi, vei rămâne cu o sumă atractivă.

            Locuinţele

Locuinţele la preţuri acceptabile reprezintă un factor care trebuie luat în considerare de cei care doresc să se stabilească în Québec. Costul apartamentelor şi al caselor este moderat, acesta fiind şi mai avantajos în afara marilor centre urbanistice.

      Siguranţa

Pentru unii rezidenţi, siguranţa a constituit factorul determinant în alegerea provinciei Québec ca destinaţie.

Cei care se stabilesc în Québec apreciază mediul sigur, deoarece aici nu este nevoie să rămâi închis casă odată cu apusul soarelui.

Rata criminalităţii este cea mai scăzută în regiunile Nord-du-Québec, Chaudière-Appalaches şi Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

            Poliţia

Poliţia oferă cetăţenilor siguranţă şi se asigură că legea este respectată. Poliţiştilor li se cere să intervină în multe situaţii: orice tip de urgenţă, accidente rutiere, jafuri, atacuri, fraudă şi dispariţia unor persoane, fără însă a face abuz de autoritate.

     Educaţia

Sistemul educaţional din Québec este alcătuit dintr-un program de învăţământ public ce începe de la grădiniţă şi se sfârşeşte cu studiile universitare.

Educaţia este gratuită pentru toţi locuitorii provinciei Québec, de la grădiniţă până la colegiu (cégep) inclusiv. Sistemul de şcoli publice din Québec se bazează pe limbă (anglofon sau francofon), în funcţie de limba de predare utilizată în şcoală. Din moment ce franceza este limba oficială în Québec, copiilor imigranţilor, indiferent de limba maternă, li se cere să urmeze o şcoală cu predare în limba franceză până la finalul studiilor gimnaziale. Pe lângă aceasta, clasele mixte reprezintă o normă la toate nivelurile educaţiei.

O reţea de şcoli private este de asemenea acreditată de Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Aceste instituţii utilizează şi ele programa şcolară oficială. Pentru a urma aceste şcoli, elevii trebuie să plătească taxe şi să îndeplinească anumite cerinţe de admitere. Urmarea unei şcoli este obligatorie pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 16 ani. Anul şcolar începe la sfârşitul lunii angust sau începutul lunii septembrie şi se termină de obicei în data de 24 iunie. Anul şcolar are cel puţin 180 de zile.

     Cultura

Québec-ul a dezvoltat o cultură contemporană, cu o mare deschidere spre lume, o cultură care are la bază atât modelul european, cât şi cel american. Cuprinde multe talente şi este în plină dezvoltare pe scena internaţională în toate disciplinele.

Festivalurile din Québec atrag anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Un loc ideal de întâlnire pentru diversele tipuri de public, festivalurile au loc în fiecare anotimp şi în fiecare regiune din Québec.

Fanii evenimentelor culturale şi cinefilii pot profita din plin de reţeaua impresionantă de săli de spectacole şi complexe cinematografice care prezintă producţii originale din Québec şi din întreaga lume.

Québec-ul are o vastă reţea de muzee, galerii de artă şi centre expoziţionale.

Literatura este un alt domeniu de afirmare a provinciei Québec. Diversele edituri publică mii de cărţi care sunt puse la dispoziţia publicului cititor la cele mai mari târguri de carte şi sunt distribuite într-o reţea largă de librării.

          Sporturi şi activităţi recreative

Locuitorii provinciei se bucură de o gamă largă şi diversă de activităţi recreative, iar cele patru anotimpuri oferă o gamă largă de activităţi interesante.

Iarna, locuitorii se pot bucura de o mulţime de baze sportive care le permit să se bucure de natură. Există 90 de dealuri pentru pistele de schi şi 40 de centre cu mii de rute marcate din care poţi alege, precum şi 30.000 de rute pentru alte sporturi de iarnă.

Vara, pasionaţii de golf au la dispoziţie sute de terenuri considerate printre cele mai bune din Canada. Toate municipalităţile provinciei Québec au terenuri şi baze sportive, precum şi bazine de înot, terenuri de baseball, de fotbal şi de tenis. Iubitorii sporturilor de iarnă pot alege între sute de lacuri şi râuri unde îşi pot practica activităţile.

Québec-ul are o reţea de parcuri şi rezervaţii unde vânătorii, pescarii şi iubitorii de natură se pot bucura de sporturile lor preferate.

Există multe trasee montane pentru cei care doresc să se bucure de natură fără a se îndepărta prea mult de marile oraşe. Acestea sunt locuri perfecte pentru plimbări, picnicuri sau jogging.

Economia şi piaţa muncii– un portret economic, piaţa muncii în prezent, o privire asupra locurilor de muncă

Economia provinciei Québec se bucură de o creştere stabilă. Vitalitatea economică este reflectată de piaţa muncii.

Totuşi, provincia Québec trebuie să se confrunte cu mari provocări demografice. Imigraţia reprezintă o strategie de a face faţă acestor provocări.

      Un portret economic

Québec-ul a înregistrat o urcare economică în ultimii ani. Această vitalitate este atribuită mai multor factori precum diversificare sectorului industriei, spiritului anteprenor al oamenilor de afaceri, investiţiilor în cercetare şi dezvoltare şi exporturilor în creştere.

            Care ar fi standardul tău de trai dacă ai emigra în Québec?

Din moment ce costul hranei, al locuinţei şi al articolelor de îmbrăcăminte este relativ acceptabil, o persoană care câştigă un salariu mediu reuşeşte să trăiască bine în Québec.

            Piaţa muncii în prezent

În general, piaţa muncii din Québec este în prezent favorabilă, rata şomajului rămânând scăzută.

Sectoarele în care se fac angajări în prezent sunt cel financiar, al cercetărilor ştiinţifice, afacerilor, educaţiei, medical şi asistenţei sociale, în timp ce sectorul agriculturii, construcţiei şi textilelor are cu ceva mai puţine posturi decât anii trecuţi.

            Pot imigranţii să îşi găsească un loc de muncă în Québec?

O persoană care emigrează în Québec este în special preocupată de întrebările: îmi voi găsi un loc de muncă în cel mai scurt timp? Voi găsi un loc de muncă ce corespunde pregătirii mele?

Deşi o persoană a fost selectată pentru emigrarea în Québec datorită profilului social şi profesiei sale, acest fapt nu înseamnă că îşi va găsi un serviciu în domeniul său de cum soseşte. În multe cazuri, este necesar să se ia în calcul căutarea unui loc de muncă într-un alt domeniu, cel puţin pentru o anumită perioadă de timp.

Căutatea unui loc de muncă s-ar putea dovedi o adevărată provocare. Persoanele mereu informate şi care sunt într-o continuă căutare au cele mai mari şanse să îşi găsească un loc de muncă în domeniul lor. Conform unui studiu al Université de Montréal, mai mult de două treimi dintre imigranţii selectaţi ca muncitori au obţinut un loc de muncă în domeniul lor la cinci ani după ce au fost acceptaţi în Québec.

           O privire asupra locurilor de muncă

Conform previziunilor de pe piaţa muncii, mai mult de 640.000 de poziţii vor trebui ocupate între anii 2009 şi 2013. Din acest număr, 152.000 vor fi meserii noi rezultate în urma creşterii economice, în timp ce 490.000 de poziţii vor deveni disponibile în urma ieşirii la pensie a actualilor angajaţi.

           Unde poţi găsi o prognoză a locurilor de muncă din domeniul tău?

Există mai multe regiuni din Québec ce oferă o calitate excelentă a vieţii, o economie diversificată şi multe oportunităţi de angajare. Perspectivele locurilor de muncă pe regiuni prezentate pe website-ul Emploi-Québec îţi vor oferi o idee despre diferenţele dintre regiunile provinciei Québec şi locurile de muncă puse la dispoziţie de fiecare regiune.

Regiunile în care să te stabileşti

           Unde să te stabileşti?

Québec-ul are un teritoriu vast alcătuit din 17 regiuni administrative. Te invităm să le descoperi prin explorarea oportunităţilor de angajare, precum şi traiul de viaţă pe care îl oferă. Pentru a lua cea mai bună decizie, ar trebui să petreci puţin timp analizând avantajele fiecărei regiuni înainte de a te decide în care te vei stabili.

Odată ajuns în Québec, poţi afla mai multe despre anumite regiuni (stil de viaţă, servicii oferite pentru imigranţi, condiţii socio-economice şi locuri de muncă vacante) participând la sesiuni de informare susţinute în Montréal de către diverşi reprezentanţi regionali.

            Pentru a facilita acomodarea

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a dezvoltat un plan de acţiune alături de partenerii regionali şi a semnat înţelegeri cu conférences régionales des élus (CRE) şi anumite municipalităţi. Scopul acestora este de a dezvolta servicii pentru noii rezidenţi care îi vor ajuta să se stabilească în Québec. Nu ezita să apelezi la aceste servicii de îndată ce ai ajuns! Contactează biroul de imigrări din regiunea ta.

Viaţa de zi cu zi – sănătate, căsătorie, locuinţă, familie şi statutul femeilor, tranport, sistemul legal, comunicare şi timp liber

În această secţiune vei găsi informaţii practice despre viaţa din Québec: programe sociale, documente care trebuiesc obţinute, rolul femeii în societate, urgenţe şi multe altele. De asemenea, vei găsi informaţii despre serviciile şi resursele care îţi sunt puse la dispoziţie, dar şi despre drepturile şi responsabilităţile tale în calitate de cetăţean al provinciei Québec.

            Sănătatea

            Planul de asigurări de sănătate

Îngrijirea medicală este disponibilă peste tot în Québec. Acest serviciu este acoperit de Planul de asigurări de sănătate universal administrat de Régie de l’assurance maladie du Québec sau RAMQ. Toţi rezidenţii provinciei Québec sunt eligibili pentru acel Plan de asigurări de sănătate. Ei trebuie să se înscrie la RAMQ pentru a obţine un card de asigurări de sănătate.

Acest plan cuprinde toate tratamentele medicale importante, însă nu şi tratamentele speciale precum chirurgia cosmetică sau tratamentele alternative. Înainte de a consulta un medic sau un alt cadru medical, asigură-te că practică sub Planul de asigurări medicale Québec. Dacă nu, vei fi nevoit să plăteşti consultaţia.

               Eligibilitatea Planului de asigurări de sănătate

Cardul de asigurare medicală îţi permite să primeşti îngrijiri medicale – servicii medicale şi spitalizare – conferite de Planul de asigurări de sănătate al provinciei Québec.

Persoanele care se stabilesc în Québec sunt în general incluse în plan după o perioadă de aşteptare de trei luni care urmează aplicaţiei la RAMQ. Unele persoane sunt scutite de această perioadă de aşteptare. RAMQ te va anunţa dacă tu sau membrii familiei tale faceţi parte din această categorie. Persoanele care trebuie să aştepte o perioadă vor trebui să plătească toate costurile serviciilor de sănătate de care au avut parte în această perioadă sau să opteze pentru o asigurare privată.

      Educaţia

Dacă plănuieşti să emigrezi în Québec, iată câteva informaţii utile cu privire la educaţie. Acestea prezintă interes dacă:

 • ai copii
 • doreşti să îţi continui studiile în Québec
 • ai dori să compari sistemul educaţional din Québec cu cel pe care îl cunoşti.

           Află mai multe despre domeniul educaţional din Québec

Înainte de a porni spre Québec, află mai multe despre sistemul de educaţiei de aici

şi descoperă ce ţi se va cere ca student sau ca părinte al unor copii mici, adolescenţi sau adulţi tineri.

            Înscrierea copilului la grădiniţă

Dacă ai un copil preşcolar, vei dori să îl înscrii la grădiniţă. Înainte de a începe acest proces, află mai multe despre diversele opţiuni oferite de reţeaua de grădiniţe din Québec.

            Înscrierea pentru admitere la şcoală, colegiu sau universitate

Pentru a evita pierderea timpului sau amânarea studiilor datorită faptului că nu ai avut pegătite documentele necesare, este important să ştii când, unde şi cum să aplici pentru admiterea la o şcoală, un colegiu sau o universitate

Învăţarea limbii franceze sau îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă

Franceza este limba oficială în Québec şi reprezintă cheia care îţi poate deschide multe uşi. Ai o mulţime de oportunităţi de a dobândi cunoştinţe de limba franceză sau de a le îmbunătăţi, atât înainte de plecare, cât şi după sosirea în Québec.

            Obţinerea unei evaluări generale a studiilor tale în afara provinciei Québec

Cum se compară studiile pe care le-ai urmat în afara provinciei cu sistemul educaţional de aici? Evaluarea comparativă a studiilor efectuate în afara Québec-ului (Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec) creată de Ministère îţi pune la dispoziţie un sistem general de comparare care te poate ajuta să răspunzi la această întrebare.

      Locuinţa

Cauţi o locuinţă sau ţi-ai dori să afli mai multe despre acest subiect? Iată câteva informaţii de bază care te vor ajuta să găseşti un loc unde să trăieşti sau să afli informaţiile de care ai nevoie.

            Alegerea unei locații

Înainte de a-ţi căuta o locuinţă, va trebui să alegi zona în care intenţionezi să locuieşti. Dacă iei în considerare mai multe zone vei avea şanse mai mari să îţi găseşti nu doar o slujbă, ci şi o locuinţă care se potriveşte nevoilor şi bugetului tău. Încearcă să afli informaţii despre cât mai multe regiuni din Québec şi despre oportunităţile pe care acestea le oferă!

            Află mai multe despre sistemul rezidenţial din Québec

Noua reşedinţă este un aspect important al procesului de integrare. Nu îţi fie teamă să faci cercetări despre acest subiect chiar îaninte de a te muta în Québec. În acest fel, te vei familiariza cu vocabularul domeniului imobiliar, chiriile percepute în Québec, precum şi drepturile şi responsabilităţile tale în calitate de chiriaş sau proprietar al unui imobil. Dacă eşti bine informat, vei avea de câştigat timp, energie şi bani.

            Căutarea unei locuiţe

De îndată ce eşti bine informat, poţi începe căutarea. Prima dată va trebui să îţi evaluezi nevoile şi resursele. După sosirea în Québec, vei dori poate să închiriezi o locuinţă temporară pentru a avea timp să te familiarizezi cu zona şi cu găsirea unei locuinţe care corespunde mai bine nevoilor tale. Pentru a-ţi uşura munca, următoarea pagină web îţi recomandă câteva tehnici care te vor ajuta la căutare: https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/housing/looking-housing/index.html

            Stabilirea în noua ta casă

Acum că ţi-ai găsit o locuinţă, website-ul următor îţi propune câteva sugestii care te vor ajuta să te instalezi

Familia şi statutul femeilor

            Înregistratea unei naşteri

Fiecare copil născut în Québec trebuie înregistrat la Directeur de l’état civil (Registrul statului civil). Odată înregistrat, copilul va putea să:

 • îşi stabilească identitatea
 • obţină un card de asigurări de sănătate şi un număr de asigurări sociale
 • obţină un certificat de naştere şi alte documente de drept civil.

Părinţilor li se cere să declare naşterea copilului în maximum 30 de zile de la naştere. Pentru înregistrarea unei naşteri, este nevoie de următoarele două documente:

 • Atestarea naşterii, document completat şi semnat de persoana care a asistat naşterea
 • Declaraţia de naştere, completată şi semnată de părinţii copilului în faţa unui martor.

            Asistenţă financiară pentru familie

Există mai multe programe de ajutor social pentru părinţi:

 • asistenţă pentru copii, care include o alocaţie pentru copiii cu handicap
 • program cu contribuţii reduse pentru copiii de grădiniţă
 • plată lunară neimpozitabilă pentru copii (Canada’s child tax benefit)
 • beneficii maternale
 • asigurare parentală.

În general, eligibilitatea pentru aceste programe variază în funcţie de venitul familiei, numărul şi vârsta copiilor, situaţiile familiale şi personale şi alte criterii. Pentru a afla dacă te încadrezi pentru aceste programe, contactează organizaţia respectivă.

De obicei, alocaţia pentru copii şi plata luna neimpozitabilă sunt plătite mamei.

            Prima copilărie şi serviciile oferite de creşe şi grădiniţe

În Québec, este interzis să laşi copiii sunt 12 ani singuri acasă, fără supravegherea unui adult. În orice caz, este uneori dificil pentru părinţii care muncesc sau studiază să facă faţă atât responsabilităţilor familiale cât şi celor profesionale. Pentru a ajuta aceşti părinţi, guvernul provinciei Québec a creat o mulţime de centre de îngrijire a copiilor preşcolari.

Cu toate acestea, cererea este ridicată, iar listele de aşteptare sunt lungi. Părinţii trebuie adesea să aştepte un an sau doi până când obţin un loc într-una din aceste instituţii. Este o idee bună să vă înscrieţi copilul din primele zile ale sosirii în Québec.

Unele dintre grădiniţe şi creşe oferă servicii cu taxe reduse. Unele familii pot fi scutite în totalitate de aceste taxe. Pentru a afla mai multe, adresaţi-vă creşei sau grădiniţei alese sau luaţi legătura cu Ministère de la Famille et des Aînés.

      Transport

Teritoriul provinciei Québec este vast. Pe autostradă, durează mai bine de o zi întreagă pentru a călători de la est la vest. Oricum, reţeaua de drumuri şi autostrăzi uşurează mult călătoria dintr-un oraş într-altul cu maşina sau autobuzul. În Québec operează mai multe companii private de autobuze. În oraşele mari, autobuzele ajung şi pornesc dintr-o singură staţie.

Este posibil şi să călătoriţi cu trenul, însă doar anumite oraşe mari ale provinciei sunt legate între ele prin căi ferate.

Călătoria cu avionul este desigur cea mai rapidă. Rutele aeriene leagă oraşele principale şi reprezintă singura posibilitate de a ajunge în unele zone îndepărtate.

      Finanţe

            Servicii bancare

Vei avea neapărată nevoie de un cont bancar pentru tranzacţiile zilnice. Informează-te despre diversele servicii oferite de bănci, caisses populaires şi companii înainte de a te decide care dintre ele oferă un cont care se potriveşte cel mai bine nevoilor tale, au cea mai mică dobândă şi cele mai mici taxe pentru administrarea contului.

            Contul bancar

Aşteaptă până când te acomodezi cu noua ta viaţă şi doar apoi închide-ţi contul bancar din ţara de origine, deoarece deschiderea unui nou cont în Québec s-ar putea să dureze.

Pentru a-ţi deschide un cont bancar, pur şi simplu vizitează banca aleasă. De obicei, eşti rugat să aduci două documente care să îţi dovedească identitatea. Îţi poţi deschide un cont bancar chiar dacă nu ai un loc de muncă. Mai mult decât atât, nu ţi se cere să depozitezi bani în noul cont. Toate instituţiile financiare oferă o gamă largă de servicii precum: card de debit, închirierea unui seif, servicii de schimb valutar, opţiuni de investiţii etc.

            Credit

În Québec sunt disponibile mai multe tipuri de credit: cărţi de credit, planuri pentru obţinerea unui credit oferite de magazine, o linie de credit la bancă etc.

Uşurinţa obţinerii unui credit prevede atenţia maximă atunci când achiziţionaţi ceva. Deşi facilitează cumpărarea imediată a oricărui tip de produs, ratele ridicate transformă creditul într-o soluţie care îţi poate da bătăi de cap, fiind scumpă. Înainte de a scoate un credit pentru achiziţionarea unui produs scump, asigură-te că vei putea să onorezi plăţile lunare fără dificultate. Ia în considerare toate celelalte obligaţii financiare pe care le ai atunci când faci calculele.

           Poliţia

În ultimii ani, serviciile poliţiei comunitare s-au dezvoltat în Québec. Această abordare comunitară este bazată pe o legătură mai bună cu cetăţenii şi parteneriate între mai multe organe ale minicipalităţii. Poliţia comunitară este mai dedicată cetăţenilor şi poate să le înţeleagă mai bine nevoile şi aşteptările, cu respect pentru siguranţa publică. Din primăvara anului 1997, poliţia din Montréal a folosit această abordare.

Crearea acestei ramuri a poliţiei comunitare are mai multe obiective, cum ar fi dezvoltarea încrederii publicului în organizaţiile acestei instituţii şi îmbunătăţirea concretă a siguranţei cetăţenilor în mediul lor.

Rolul poliţiştilor este acela de a te ajuta, aşa că nu ezita să-i suni în caz de urgenţă.

           Poliţia ca organ al administraţiei publice

Poliţia asigură siguranţa cetăţenilor săi şi respectarea legii. În Québec, aceasta cuprinde trei ramuri:

 • poliţia municipală din majoritatea oraşelor mari
 • Sûreté du Québec, poliţia provinciei Québec, activă în întreaga regiune, în special pe şosele şi în zonele rurale care nu au propria poliţie municipală
 • Poliţia Regală Canadiană Călare (RCMP, Royal Canadian Mounted Police) care apără legile federale.

Poţi apela la poliţie în diverse situaţii :

 • urgenţe de orice fel
 • accidente rutiere
 • dacă eşti victima unui jaf, al unui atac sau a unei fraude
 • dacă o persoană de care eşti responsabil a dispărut
 • dacă ai fost martorul unei infracţiuni, etc.

           În caz de urgenţă

Formează:

 • 9-1-1 (dacă serviciul este disponibil în regiune)
 • 0 (în oricare parte a provinciei Québec).

Poţi de asemenea telefona la cea mai apropiată secţie de poliţie. Este recomandat să ai numărul la îndemână.

Ofiţerii au responsabilitatea de a acţiona cu chibzuinţă şi de a nu face abuz de putere. Este de datoria lor să te informeze motivele intervenţiei şi să îţi respecte dreptul de a apela la un avocat.

           Regimul juridic

           Asistenţă juridică

Scopul comisiei juridice – Commission des services juridiques – este acela de a se asigura că persoanele cu venituri mici au parte de asistenţă juridică. Acest serviciu guvernamental asigură asistenţă juridică persoanelor cu venituri mici prin căutarea unui avocat sau a unui notar care nu va percepe niciun onorariu sau care nu precepe taxe mari. S-ar putea să fii eligibil pentru ajutor juridic. Dacă ai nevoie de acest tipur de serviciu, interesează-te la cel mai apropiat birou să vezi dacă te încadrezi în acest program.

INFORMAŢII UTILE
Numerele şi adresele birourilor juridice din zona în care locuieşti se află în cartea de telefon.

            Curţile

Există mai multe tipuri de curţi, fiecare cu propria sa jurisdicţie: penală, administrativă sau civilă, provincială sau federală şi municipală.

Dacă doreşti să prezinţi curţii un caz sau eşti citat în faţa unei curţi, vei dori fără doar şi poate să apelezi la serviciile unui avocat. Vei fi liber să îţi alegi persoana care te va reprezenta şi îţi va apăra interesele, dar va trebui să-i plăteşti onorariul.

           Comunicaţii şi activităţi recreaţionale

           Radio, televiziune şi presă

Provincia Québec are peste 100 de staţii radio care pot fi percepeute pe undele AM şi FM.

Are, de asemenea, patru posturi de televiziune franceze (Radio-Canada, Télé-Québec, TVA şi V) şi câteva posturi engleze de-a lungul teritoriului. În plus, televiziunea prin cablu oferă o gamă largă de posturi TV: posturi americane, programe pentru majoritatea posturilor franceze (TV5), reţele specializate (sport, ştiri, filme, predicţii meteo, etc.), canale locale sau în alte limbi (în special în zona Montréal-ului). Pentru a avea acces la televiziunea prin cablu, va fi nevoie să plăteşti un abonament.

În diversele regiuni ale provinciei sunt tipărite mai multe cotidiane şi ziare săptămânale. Multe reviste şi periodice, precum şi ziare şi reviste internaţionale, sunt în general vândute în magazine mici de cartier (dépanneurs), librării, farmacii şi în unele băcănii.

            Activităţi recreaţionale

Acestea reprezintă o modalitate plăcută de a cunoaşte societatea şi de a te integra cu uşurinţă în Québec.

Fiecare anotimp oferă oportunităţi care reunesc locuitorii provinciei. Primăvara, spre exemplu, aceştia se îndreaptă spre renumitele cabane de zahăr (cabanes à sucre). În timpul verii, în 24 iunie, sărbătoresc una dintre cele mai renumite şi mult-aşteptate sărbători, ziua provinciei, cunoscută sub numele de ziua Saint-Jean Baptiste.

Provincia Québec are o varietate de forme de relief: regiuni maritime, păduri, munţi şi câmpii. Fără a fi nevoie să călătoreşti prea mult, te vei putea bucura de o mare varietate de activităţi în aer liber: camping, vânătoare, pescuit, alpinism, excursii şi multe altele. În plus, o reţea bine întreţinută de parcuri naţionale şi provinciale fac accesibilă frumuseţela naturală a Québec-ului. Anotimpurile distincte, precum şi numărul mare de sporturi şi facilităţi pentru turişti oferă o gamă largă şi variată de activităţi.

Cei care locuiesc în afara zonei Montréal sunt mai norocoşi deoarece se pot bucura de activităţile în aer liber în împrejurimi.