CSQ Certificatul Selectie Quebec

CSQ Certificatul de seletie QuebecCSQ Certificatul de selectie Quebec este un document emis de Departamentul de Imigratie și Comunităților Culturale, care certifică faptul că titularul acestui certificat  care doreste sa se stabileasca permanent in Quebec  a fost selectat. Oricine dorește să se stabilească permanent în Québec are nevoie de un astfel de certificat. Cererea de certificat de selectie Quebec implică achitarea unei taxe  de procesare nerambursabile.

Serviciile de imigratie ale ministerului din Quebec sunt responsabile pentru selectarea imigranților independenți care doresc să se stabilească în Quebec. Serviciile de Imigratie din Canada, în același timp, sunt responsabile pentru admiterea imigranților în Canada și emiterea de carduri de rezidenta  permanenta persoanelor care au obținut certificatul de selectie Quebec.

Oricine dorește să se stabilească în Quebec trebuie să dețină un certificat de selecție înainte de a aplica pentru statutul de rezident permanent în Canada.