Emigrare Quebec 2013

Noutati privind normele și procedurile programului de emigrare Quebec 2013.

Începând cu 1 august 2013, s-au făcut mai multe modificări la regulile și procedurile de emigrare ale programului de emigrare Quebec.

Noi norme au fost adoptate cu privire la procesul de primire și prelucrare a anumitor aplicații pe programul de emigrare Quebec prezentate de către lucrători permanenți , investitori , antreprenori și cei care desfășoară activități independente . Aceste noi reguli sunt în vigoare din 1 august 2013.
Grila privind acordarea punctelor la competentele lingvistice a fost de asemenea modificata. .

În cele din urmă , o nouă listă de domenii de pregătire a intrat în vigoare la 1 august 2013.

Regulile cu privire la numărul maxim de cereri care vor fi acceptate nu sunt destinate să modifice obiectivele programului de emigrare Quebec . Prin limitarea numarului de aplicatii primite Ministerul va fi capabil sa proceseze un numar mai mare de aplicatii care sunt deja pe rol reducand astfel termenele de procesare.

Numărul maxim de cereri acceptate pe programul de emigrare Quebec

Categora imigranti Numar maximde

cereri acceptate

Cereri primite pana

la 15 octombrie 2013

Gens d’affaires
  • Investitori
1 750 1 750
  • Antreprenori
500 140
Lucratori permanenti 20 000 2 598

Cererea dumneavoastră poate fi depusă în orice moment, până la 31 martie 2014 numai dacă aveți cunoștințe de nivel intermediar avansat de franceza demonstrat printr-un test standardizat .

Lucrători permanenți

Numărul maxim de cereri

Departamentul va primi un maxim de 20 000 de cereri  in programul de muncitor calificat , după care cererile vor fi returnate .

Numărul maxim de cereri nu de aplica in cazul in care :
• aplicati în cadrul Programului de experienta Quebec ;
• aveți la îndemână o oferta de loc de muncă validata ;
• Citizenship and Immigration Canada a informat că a fost de acord pentru a procesa cererea dumneavoastră de ședere permanentă în Canada ;
• sunt rezident temporar in Quebec și sunteti eligibil pentru a aplica pentru un certificat de selecție Quebec.

Prioritatea de prelucrare a cererilor

Începând cu 1 august 2013, cererile sunt procesate în următoarea ordine :
• candidați au depus cereri în cadrul programului de experiență Quebec ;
• Aplicații pentru candidații care au o oferta de munca validată ;
• aplicații de candidați care obțin puncte pentru domeniul de calificare ;
• orice altă aplicație de lucrători permanenți .

Competențelor lingvistice

Dacă se aplică prin program Lucratori Calificati , trebuie să știți că :
• pondere în grila de selecție de cunoaștere a limbii franceze a fost modificata . Nivelul necesar pentru a obține puncte la factorul de cunoștințe lingvistice a crescut ;
• Nivelul intermediar a devenit numărul minim de puncte de pornire care vă sunt acordate pentru cunoaștere a limbii franceze , scris si vorbit ;
• Două puncte pot fi atribuite solicitantului principal la cunoaștere a limbii franceze scris .

Dacă aplicați în cadrul programului de experiență Quebec , ar trebui să știți că :
• a fost ridicat nivelul de cunoștințe necesar în limba franceză :
◦ Dacă alegeți să demonstreze cunoștințele de limba franceză printr- un test standardizat , nivelul necesar este acum intermediar avansat .
◦ Dacă alegeți să demonstrati cunoștințele de limba franceză prin educati , trebuie să fi absolvit cel puțin trei ani de învățământ post – secundar în limba franceză .

Trebuie remarcat faptul că acum , pentru absolvenții străini din Quebec , cererea pentru certificatul de selecție Québec trebuie să fie depuse în termen de 36 luni.

Toate cererile vor fi tratate în conformitate cu noile norme în vigoare la 1 august 2013, cu excepția celor a căror analiză a început înainte de această dată .

Domenii de formare

Lista domeniilor de formare în 2013 reflectă perspectivele pieței de muncă din imigranți Quebec .

Toate cererile vor fi tratate în conformitate cu noile norme în vigoare la 1 august 2013, cu excepția celor a căror analiză a început înainte de această dată .

Banner-completati-cererea- emigrare