Educatia

Educatia in Canada

În Canada, guvernul oferă educaţie gratuită tuturor copiilor. Învăţământul public e plătit prin intermediul taxelor şi este administrat de către conducerea provinciilor şi teritoriilor, în colaborare cu consiliile şcolare locale.

În funcţie de provincie sau teritoriu, învăţământul de stat începe de la vârsta de patru sau cinci ani. Copiii trebuie să continue să primească o educaţie până la vârsta de 15 sau 16 ani, în conformitate cu legislaţia din provincia sau teritoriul în care trăieşte copilul.

Pentru mai multe informaţii despre sistemul de învăţământ din Canada, vizitaţi site-ul Ministerului Educaţiei pentru provincia sau teritoriul în care locuiţi.

În Canada se pune mare accent pe educaţie. O populaţie mai educată este de natură să aducă mai mare succes economic decât o populaţie mai puţin educată. O persoană mai educată va primi şi mai mulţi bani, având diverse oportunităţi în a-şi face o carieră de succes.

VINO ÎN CANADA PREGĂTIT

Când ajungi în Canada e bine să vii pregătit pentru a-i putea oferi copilului tău toate posibilităţile pentru studiu. E important să iei cu tine fişele matricole, carnetele de elev, diplomele, alte adeverinţe care să ateste ce fel de educaţie a primit copilul tău până să ajungeţi în Canada.

În Canada şcoala începe la sfârşitul lui august, începutul lui septembrie, şi e bine să ţii cont de asta atunci când vă planificaţi concediul.

În unele şcoli, înainte de a începe şcoala, copilul e supus unor teste pentru a se determina nivelul de cunoştinţe şi intelectual al acestuia.

STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI IN CANADA

Cei mai mulţi copii merg la şcoala primară şi apoi de liceu (sau şcoală secundară). De obicei, copiii intră liceu la aproximativ vârsta de 13 sau 14 ani. Unele sisteme şcolare au şcoli de mijloc care copiii frecventează timp de doi ani înainte de a intra la liceu.

Copiii între şase şi 16 ani trebuie să meargă la şcoală.
Şcoala începe, de obicei, la începutul lunii septembrie şi se încheie la sfârşitul lunii iunie. Există, de obicei, o vacanţă de două săptămâni, în decembrie şi o vacanţă de o săptămână fie în februarie sau în martie. Copiii merg la şcoală de luni până vineri, timp de aproximativ şase ore pe zi. Îşi aduc, de obicei, masa de prânz la şcoală, dar uneori pot merge acasă pentru masa de prânz în cazul în care locuiesc aproape de şcoala lor.

Şcoala elementară

Şcoala elementară începe cu grădiniţa la vârsta de patru sau cinci ani. Scopul grădiniţei este de a ajuta copiii mici să fie pregătiţi pentru şcoală.

În cele mai multe şcoli elementare, copiii au un profesor pe clasă pentru toate subiectele generale (învăţător). Alte cadre didactice ajută pentru predarea altor subiecte speciale, cum ar fi muzică sau educaţia fizică.

Gimnaziu şi liceu

La gimnaziu merg copiii în clasele a şaptea şi a opta. Gimnaziul e tranziţia de la şcoala primară la liceu. Liceul începe cu clasa a noua şi ţine până în clasa a 12-a. Aici predau profesori specializaţi pe materii. În clasa a 12-a, elevii se pregătesc fie pentru slujbă, fie pentru a-şi continua studiile.

Şi şcoala trebuie aleasă cu grijă, în funcţie de zona în care locuiţi, precum şi de materiile pe care acestea le oferă. Sunt şcoli care îi pregătesc pe elevi pentru universitate, dar sunt şi şcoli de meserii.

Există şi şcoli religioase. În unele provincii copiii canadieni pot fi educaţi în spirit catolic, în cadrul sistemului şcolar de stat. Dar există şi şcoli private în acest sens, unde se percepe o anumită taxă anuală.

Studii postliceale

Există mai multe variante pentru cei care doresc să îşi continue studiile:
– şcolile de meserii
– colegii de unul până la trei ani de studiu care oferă diplome în domenii tehnice sau academice
– universităţi

UNIVERSITĂŢI IN CANADA

Canada are foarte multe universităţi şi colegii localizate în fiecare       regiune a ţării atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Universităţile       noastre sunt recunoscute internaţional pentru calitatea actului predării       şi pentru domeniul cercetării. Diplomele obţinute la o universitate       canadiană sunt considerate echivalente celor obţinute la o universitate       americană sau a uneia din Regatul Unit al Marii Britanii. Majoritatea       universităţilor canadiene sunt instituţii de stat; în consecinţă, sunt       instituţii de învăţământ dintre cele mai bune indiferent de locaţia lor.       De asemenea, toate universităţile au un grad înalt de autonomie.Înscrierile la zi oscilează de la peste 35.000 de studenţi înscrişi la mai puţin de 1.000. În plus, majoritatea universităţilor au un număr       mare de locuri part-time sau de locuri dedicate continuării educaţiei.       Acestea oferă o gamă largă de cursuri şi de diplome, de la diplomele pentru       cei care încă nu au absolvit, până la diplomele de doctorat. De asemenea,       aceste universităţi pot oferi certificate şi atestate profesionale.       Taxele universitare diferă în funcţie de provincie, instituţie şi obiect de studiu.

Anul universitar începe de obicei în septembrie şi se termină în mai.       Unele universităţi funcţionează pe sistemul de semestru sau trimestru,       având disponibile toate cursurile chiar şi în timpul verii. Nu există un       test de admitere la nivel naţional: fiecare universitate îşi alege propriile       standarde de admitere şi evaluează individual cunoştinţele fiecărui       aplicant.

Deoarece Canada are două limbi oficiale – engleza şi franceza – un       student străin poate să opteze pentru continuarea studiilor fie într-o       instituţie cu predare în limba engleză, fie într-una cu predare în limba       franceză. Unele universităţi oferă cursuri atât în engleză, cât şi în       franceză. În orice caz, nu e nevoie ca studenţii să vorbească fluent       ambele limbi pentru a urma o universitate canadiană.

Pentru a fi înscrişi la o universitate cu predare în limba engleză,       studenţii care nu vorbesc engleza nativ vor da un test de examinare.       Testul TOEFL este în general acceptat, dar universităţile canadiene au       adesea propriile lor teste sau acceptă alte teste de limbă engleză,       precum IELTS.

Cel mai apropiat centru de educaţie canadian – Canadian Education Centre (CEC) – îţi poate oferi informaţii       preţioase despre testele de limbă engleză acceptate de către       universităţile canadiene. Consilierii CEC le pot spune studenţilor dacă       se încadrează printre stundeţii scutiţi de a susţine acest test de limbă.       În plus, CEC are materiale suplimentare despre şcolile canadiene şi poate       oferi studenţilor sfaturi referitoare la găsirea unei instituţii       corespunzătoare nevoilor şi dorinţelor lor, precum şi sfaturi despre       înscrierea la studii în Canada.

Dacă te interesează să studiezi într-o instituţie cu predare în limba       franceză, trebuie să ştii că nu există un test standard de limba franceză       pe care studenţii străini vor trebui să-l treacă pentru a putea urma o       universitate canadiană. Universităţile franceze vor evalua şi vor stabili       nivelul cunoştinţelor de limbă franceză ale fiecărui student aplicant în       parte şi, în cazul în care cunoştinţele de limbă sunt îndoielnice, îi vor       da propriul test scris pentru limba franceză.

Programele de transfer

În unele cazuri, este posibil să urmezi doar unul sau două semetre ca       student în Canada şi apoi să te îndrepţi spre o facultate de acelaşi       profil din propria ta ţară. S-ar putea să fii de asemenea interesat să te       transferi la o universitate canadiană pentru a-ţi termina studiile. În       oricare dintre aceste cazuri, este important să întrebi, atât la       universitatea canadiană pe care ai de gând s-o urmezi cât şi la       universitatea pe care o urmezi în ţara de origine, despre echivalenţele       profilului ales.

COLEGII UNIVERSITARE IN CANADA

Colegiile universitare îmbină universitatea canadiană cu colegiul,       având o bază puternică de programe academice aplicate care sunt puse la dispoziţie       studenţilor în mediul campusului. După cum sugerează şi numele, un       colegiu universitar oferă diplome universitare, precum şi diplome de       colegiu şi programe recunoscute. Studenţii vor găsi o gamă largă de       obiecte de studiu, printre care şi programe English as a Second Language(ESL).Ca o componentă a sistemului universitar canadian, colegiile       universitare le oferă studenţilor posibilitatea de a alege fie un obiect       de studiu cu orientare academică, fie diplomele şi atestatele cu       orientare practică oferite de un colegiu. În calitate de parte componentă       a sistemului canadian de colegii, colegiile universitare se remarcă prin       serviciile foarte bune oferite studenţilor, prin numărul mic de elevi       dintr-o grupă şi prin mediul de campus bine dezvoltat. De asemenea,       acestea oferă programe combinate certificat/diplomă şi programe de       transfer universitar.

Programe de transfer în cadrul universităţii

Studenţii care intenţionează să obţină o diplomă la o universitate       pot urma primii doi ani de studiu la un colegiu sau la un colegiu       universitar şi pot obţine credite. Majoritatea creditelor dobândite prin       intermediul acestui tip de program pot fi transferate universităţilor ca       echivalent pentru primul şi al doilea an într-un program pentru diplomă.       Colegiile şi colegiile universitare care oferă programe de transfer au de       obicei o colaborare veche cu universităţile din apropiere. În orice caz,       este important să te interesezi la colegiu care universităţi vor accepta       creditele transferabile. Trebuie să te asiguri că toate cursurile pe care       le urmezi sunt asemănătoare celor pe care intenţionezi să le urmezi la       universitate.

COLEGII ŞI INSTITUŢII TEHNICE

Colegiile şi instituţiile tehnice sunt  alegeri populare în ceea ce priveşte educaţia în Canada; acestea oferă       programe profesionale de la 1 la 3 ani (incluzând adesea o perioadă de       practică) ce sunt aplicabile pe piaţa muncii. Unele colegii oferă       programe universitare de transfer care le permit studenţilor să urmeze  cursuri similare celor oferite de un program universitar în primii doi       ani. Studenţii trebuie să se înscrie la universitate pentru a-şi completa       ultimii doi ani dintr-un program de patru ani.Cele 175 de instituţii post-liceale care sunt membre ale Asociaţiei Colegiilor Canadiene – Association   of Canadian Community Colleges (ACCC) – sunt recunoscute oficial după       o gamă largă de titluri, printre cele de colegiu, institut tehnic, colegiu universitar şi Cégep. Toate aceste instituţii au funcţia       principală de a răspunde nevoilor de deprinderi practice din domeniul       afacerilor, industriei şi sectorului serviciilor publice. De asemenea,  ele întâmpină nevoile educaţionale ale absolvenţilor de licee cu profil       vocaţional, ale absolvenţilor de studii universitare care caută un loc de       muncă, precum şi cerinţelor de educaţie ale populaţiei adulte. De-a lungul timpului, aceste instituţii au oferit diplome în funcţie de       cerinţele comunităţii care se află în continuă schimbare şi evoluţie. Cel puţin 18 dintre aceste instituţii oferă în prezent diplome şi atestate.

Programele de colegiu între doi şi trei ani (sau mai scurte) oferă de       obicei o programă de tip vocaţional, precum şi studii academice. De fapt,       un număr semnificativ de absolvenţi universitari urmează colegiul după       terminarea studiilor pentru a obţine competenţele vocaţionale necesare la angajare. Colegiile, spre deosebire de universităţi, au de obicei o       programă vocaţională, grupe mai mici, cursuri în afara campusului, un       spaţiu mai vast dedicat laboratoarelor decât sălilor de clasă, un stil de       predare interactiv şi criterii de intrare inclusive. Programele       referitoare la locurile de muncă, inclusiv ucenicia şi cursurile de       continuare a educaţiei oferă adesea nivele diverse şi o gamă largă de  obiecte de studiu, de la tehnologie la artele creative. Colegiile au Centre de excelenţă faimoase – Centres of Excellence – în multe       domenii precum tehnologia informaţiei, industria minieră, mediul   înconjurător şi turism. Acestea creează programe şcolare şi programe de practică pentru viitorii angajaţi pe piaţa muncii specializată şi bine       pusă la punct din Canada. Alte programe complete sau part-time includ  sănătatea, afacerile, definitivarea studiilor academice, artele aplicate,  serviciile sociale, instruirea şi formarea profesională a adulţilor şi       pregătirea universitară.

Unicitatea colegiilor canadiene constă într-o programă centrată pe  angajat în instituţiile educaţionale care răspund unei politici a       economiei naţionale. Colegiile sunt instituţii dinamice, mereu în       schimbare pentru a întâmpina nevoile economice şi sociale ale  comunităţilor în care lucrează. Astfel, mai multe colegii au obţinut       certificarea ISO şi toate se luptă pentru a obţine calitate şi excelenţă       într-o societate mereu în schimbare.

Programe universitare de transfer

Studenţii care intenţionează să obţină o diplomă universitară pot să   urmeze primii doi ani de studiu la un colegiu sau la un colegiu       universitar unde vor obţine credite. Majoritatea creditelor obţinute prin       intermediul acestui tip de program pot fi transferate la universităţi sub       formă de creditele din primul şi al doilea an dintr-un program de       diplomă. Colegiile şi colegiile universitare care oferă programe de       trasfer au de obicei o colaborare veche cu universităţile din apropiere.       În orice caz, este important să te interesezi la colegiu care       universităţi vor accepta creditele transferabile. Trebuie să te asiguri       că toate cursurile pe care le urmezi sunt asemănătoare celor pe care       intenţionezi să le urmezi la universitate.

COLEGII TEHNICE IN CANADA

În Canada, colegiile tehnice sunt instituţii       particulare care oferă programe practice prin intermediul cărora       studenţii obţin, după o scurtă perioadă de instruire, îndemânări practice       pentru piaţa muncii. Studenţii în căutare de programe practice pe termen       scurt în domeniile multimedia, cinematografie, computer/internet, design       grafic şi multe altele, ar trebui să se orienteze spre un colegiu tehnic.Un colegiu tehnic este o şcoală privată care are obiectivul de a       pregăti studenţii pentru piaţa muncii după o scurtă perioadă de       instruire. La un colegiu tehnic, accentul cade o deprinderile practice       obţinute printr-o serie largă de programe. Acestea pot fi specializate în       domenii diferite precum afaceri, informatică, muncă de secretariat. Deşi       sunt particulare, aceste instituţii funcţionează sub aprobarea       provinciei, care se asigură că standardele şi calitatea sunt menţinute.       Colegiile tehnice au un sistem de taxare competitiv.

LICEE IN CANADA

În Canda există       numeroase licee de stat, particulare şi       independente. Elevii pot opta pentru studiul intensiv al englezei sau       pentru un program academic în limba engleză. Pentru cei cu foarte bune       cunoştinţe de limba engleză există numeroase programe academice care se       încheie cu o diplomă canadiană de absolvire a liceului.Şcolile particulare
Şcolile private sunt prezente în fiecare       provincie şi asigură o alternativă atractivă pentru familiile care caută       o educaţie de tip canadian pentru copiii lor. Mulţi dintre liderii       politici şi afaceriştii Canadei sunt absolvenţi ai unor şcoli private renumite.       Toate şcolile private trebuie să fie afiliate Ministerului Educaţiei din       provincia sau teritoriul unde sunt localizate şi să urmeze programa şi       alte standarde cerute de minister. Familiile pot alege şcoli doar pentru       băieţi, doar pentru fete sau şcoli mixte. Unele şcoli private oferă       programe complete de tip internat, altele doar programe de învăţământ la       zi, iar altele ambele tipuri. Multe şcoli particulare aderă la o anumită       credinţă religioasă, pun accentul pe anumite deprinderi morale şi au       standarde academice riguroase.Şcolile publice
În prezent,       multe şcoli publice canadiene acceptă elevi străini în programele lor.       Şcolile fondate public sunt conduse la nivel local de consilii       profesorale. Aproape toate şcolile publice       sunt mixte şi oferă doar forma de învăţământ la zi. Multe dintre ele       oferă educaţie laică sau non-religioasă în timp ce altele au afiliaţii       religioase. Oricum, acest lucru diferă de la o provincie la alta.       Politica internă referitoare la acceptarea studenţilor străini şi a       taxelor de studiu diferă de la un district la altul.

ŞCOLI LINGVISTICE IN CANADA 

Canada are două limbi oficiale, ceea ce înseamnă că studenţii străini pot studia în Canada fie în engleză – prin programul English as a Second Language (ESL), fie în franceză –       French as a Second Language (FSL).

Studenţii străini pot alege programe de studiu a limbii de scurtă durată, programe intensive, programe dedicate domeniului afacerilor şi  programe pentru pregătirea academică. Unele şcoli oferă programe care combină studiul într-o sală de clasă cu vizitarea obiectivelor turistice şi alte activităţi culturale sau cu programele tip muncă-studiu pentru cei avansaţi care pot astfel să aplice cunoştinţele de limbă engleză/franceză la locul de muncă. În plus, studenţii pot fi instruiţi pentru predarea ESL. Aproape toate universităţile şi colegiile au programe ESL. În general, şcolile particulare ESL sunt foarte flexibile în ceea ce priveşte programul şi cerinţele.

Programele FSL sunt disponibile atât în instituţiile private, cât şi în cele de stat. Majoritatea, deşi nu toate şcolile FSL, se află în       provincia Québec. Similar programelor ESL, studenţii pot de obicei urma un program şcolar FSL în orice perioadă a anului, pe ce perioadă de timp doresc. Studenţii înscrişi la unul dintre programele de până la şase luni pot studia în Canada fără permis de studiu.