Servicii

Emigrare Canada Servicii

Rezidenţă permanentă / emigrare Canadaservicii emigrare canada

1. Evaluarea şanselor pentru iniţierea unei cereri oficiale de emigrare Canada

După ce completaţi cererea preliminară online, vom evalua şansele dvs. privind reuşita unei cereri oficiale de emigrare Canada. Evaluarea se face pe toate programele de emigrare Canada disponibile în prezent, alegându-se programul cel mai potrivit profilului dvs.

Primiţi răspuns prin email la adresa înscrisă în cererea de evaluare. În răspuns vi se precizează programul optim de emigrare Canada în care se incadrează cererea dvs., costul total şi instrucţiuni privind paşii următori.

Pentru sistemul Express Entry:

Inregistrarea detaliilor profilului dvs. in baza de date „Express Entry Pool”

Inregistrarea detaliilor profilului dvs. in baza de date cu locuri de munca aprobata de guvernul Canada „Job Bank”

Actualizarea periodica a profilului dvs. din „Express Entry Pool”si „Job Bank”

Obtinerea raportului de echivalare a diplomelor de studii in sistemul de educatie canadian (ECA – Educational Credential Assessement), conform cerintelor ministerului emigratiei.

2. Completarea cererilor de emigrare Canada oficiale, argumentarea încadrării în condiţiile de selecţie a emigranţilor, întocmirea grilei de punctaj.

În cazul în care corespundeţi criteriilor de selecţie veţi primi instrucţiuni în care se vor indica documentele necesare argumentării cererii dvs. şi paşii pe care trebuie să îi urmaţi.

După ce ne veți trimite documentele necesare vom întocmi cererea oficială de emigrare.

3. Inregistrarea cererii la Autoritati. Vom transmite cererea dvs. de emigrare Canada catre autoritatile competenete pentru procesare.

4. Pregătire pentru interviu- pentru ca şansa de reuşită la interviu să fie maximă vă pregătim un pachet cu materiale de pregătire. Pachetul conţine sinteza profilului dvs., informaţii despre zona de destinaţie, demersurile pe care trebuie să le faceţi pentru integrarea socio-economică cu succes în zona de destinaţie, calităţile personale în balanţă cu activităţile profesionale.

5. Cererea ambasadă (Dosarul 2) pentru deţinătorii de Certificat de Selecţie Québec (Certificat de Sélection du Québec). Completarea şi verificarea formularelor necesare, traducerea documentelor, indicarea documentaţiei anexe. Pierdeţi timp în cazul în care trimiteţi la Ambasada Canada cereri / formulare completate eronat sau incomplete. Riscaţi să vi se returneze cererea de emigrare.

Rezidență temporară / viza turistica

Pachet complet de servicii privind obţinerea vizei de rezidenţă temporară (vizită). Contine formulare necesare cererii de viza, lista completă de documente, modele de completare si instructiuni.

Cerere de reântregire a familiei / sponsorship / parrainage

Servicii complete pentru cereri de reîntregire a familiei. În cazul în care sunteţi rezident permanent sau cetăţean canadian puteţi sa vă duceţi rudele apropiate în Canada folosind acest tip de cerere.

În cazul în care sunteţi rezident permanent sau cetăţean Canadian şi aveţi parinţi, fraţi, surori, copii, soţ, soţie pe care doriţi sa îi duceţi definitiv în Canada acest pachet de servicii garantează şansa de reuşită. Există condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru a putea   face o astfel de cerere. Verificaţi dacă corespundeţi.